Местоположение на сградата

Апартаменти в Поморие - местоположение
Апартаменти в Поморие - местоположение
Апартаменти в Поморие - местоположение

3D изображения на сградата

Апартаменти в Поморие - 3D
Апартаменти в Поморие - 3D
Апартаменти в Поморие - 3D

Изгледи от дрон 1 от 1-ви до 6-ти етаж

Изглед от дрон, ет. 1
Изглед от дрон, ет. 2
Изглед от дрон, ет. 3
Изглед от дрон, ет. 4
Изглед от дрон, ет. 5
Изглед от дрон, ет. 6

Изгледи от дрон 2 от 1-ви до 6-ти етаж

Изглед от дрон, ет. 1
Изглед от дрон, ет. 2
Изглед от дрон, ет. 3
Изглед от дрон, ет. 4
Изглед от дрон, ет. 5
Изглед от дрон, ет. 6

Снимки от строежа в Поморие - декември 2023

Апартаменти в Поморие - строеж
Апартаменти в Поморие - строеж

Снимки от строежа в Поморие - януари 2024

Апартаменти в Поморие - строеж
Апартаменти в Поморие - строеж
Апартаменти в Поморие - строеж

Снимки от строежа в Поморие - март 2024

Апартаменти в Поморие - строеж
Апартаменти в Поморие - строеж
Апартаменти в Поморие - строеж

Снимки от строежа в Поморие - април 2024

Апартаменти в Поморие - строеж
Апартаменти в Поморие - строеж
Апартаменти в Поморие - строеж

Видео от строежа в Поморие - април 2024